550.000₫/ 600.000₫/

Thảo Quả./Kg

220.000₫/ 230.000₫/

Quế Chi Điện Biên./Kg

220.000₫/ 250.000₫/

Hoa Hồi Điện Biên./Kg

250.000₫/ 300.000₫/

Hạt Mắc mật khô,/Kg

320.000₫/ 380.000₫/

Hạt mắc khén./Kg

3.000.000₫/ 4.500.000₫/

Hạt dổi rừng - Hạt nhỏ /Kg

25.000₫/ 30.000₫/

Chẳm chéo./ Hộp 240 gam

Facebook THÁI HƯNG - ĐẶC SẢN TÂY BẮC Zalo THÁI HƯNG - ĐẶC SẢN TÂY BẮC