Vinanet - Việt Nam nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm tới 62% tổng kim ngạch, đạt 18,1 triệu USD, tăng 1,86% so với cùng kỳ.

Tháng đầu năm 2017, cả nước đã nhập khẩu 29,2 triệu USD nguyên phụ liệu dược phẩm, giảm 30% so với tháng 12/2016 – đây cũng là tháng giảm đầu tiên sau khi tăng trưởng 3 tháng liên tiếp – giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm tới 62% tổng kim ngạch, đạt 18,1 triệu USD, tăng 1,86% so với cùng kỳ.

Thị trường lớn đứng thứ hai sau Trung Quốc là Ấn Độ, đạt 6,3 triệu USD, tăng 36,07%.

Ngoài hai thị trường kể trên, Đức cũng là một trong những thị trường chủ lực cung cấp nguyên phụ liệu dược phẩm cho Việt Nam, bởi tốc độ nhập khẩu từ thị trường tăng trưởng mạnh vượt trội, tăng 78,49%, đạt 1,2 triệu USD. Bên cạnh đó, nhập khẩu từ thị trường anh cũng tăng khá mạnh, tăng 60,79%, tuy kim ngạch chỉ đạt 565,3 nghìn USD.

Nhìn chung, tháng đầu năm nay, nhập khẩu nguyên phụ liệu từ các thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chỉ chiếm 63% và ngược lại thị trường tăng trưởng âm chiếm tới 64% và nhập từ Thái Lan giảm mạnh nhất, giảm 95,99%, tương ứng với 87 nghìn USD.